Mlin d.d. Ustikolina

Mlin d.d. Ustikolina

Izgradnja preduzeća MLIN Ustikolina započela je 1948. godine, a dovršena je 1952. godine. Početni proizvodni kapacitet Mlina Ustikolina iznosio je 15 tona brašna dnevno, a do 1992. godine tehnički kapacitet mlina povećan je na proizvodnju od 120 tona brašna dnevno. U istom periodu mlin je raspolagao skladišnim kapacitetom od 50.000 tona za pšenicu. Od osnivanja preduzeće je pored Mlina u Ustikolini u svom sastavu imalo i pekare u Foči, Goraždu, Rudom, te silos u mjesto Kopači. Za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu preduzeće je pretrpilo značajne materijalno-tehničke gubitke. Naime, Mlin u Ustikolini bio je otuđen, a nakon reintegracije zatečeni su devastirani objekti mlina i silosa. Tokom ovog perioda, oprema koja se nalazila u sklopu mlina je nestala. U poslijeratnom periodu preduzeće je revitalizirano, obnovljen je proizvodni pogon koji je omogućavao nastavak proizvodnje, ali ne u prijeratnom kapacitetu.

Naša priča

Od 1996. godine preduzeće je registrovano pod novim imenom – Mlinsko-pekarska industrija (MPI) “Mlin” Ustikolina d.o.o., a u njegovom sastavu registrovane su i dvije cjeline: Profitni Centar Pšenični mlin i Profitni Centar Pekara. Od 1996. godine MPI ”Mlin” Ustikolina nastavlja sa dugogodišnjom tradicijom proizvodnje brašna i pekarskih proizvoda na istoku Bosne i Hercegovine, a 2001. godine izvršena je privatizacija društva, tako da je sada 100% u privatnom vlasništvu.

Nekadašnji kapacitet pekara nije bilo moguće vratiti tako da trenutno preduzeće ima jednu jedinicu za poslovanje – P.J. Pekara Goražde, smještenu na adresi Ibrahima Popovića br. 59, koja je počela sa radom 1996. godine.
U vrijeme izgradnje preduzeća općina Ustikolina nije bila najslabije razvijena općina u Federaciji Bosne i Hercegovine, no danas, preduzeće MPI “Mlin” Ustikolina d.o.o. posluje u takvom okruženju i predstavlja jedino industrijsko preduzeće sa sjedištem u toj općini koje upošljava 21 radnika u stalnom radnom odnosu, i isporučuje svoje proizvode na području BiH.


Web stranica

IZDVAJAMO AKCIJE
Akcija
Akcija
Akcija
Akcija