Kontakti

Branilaca Šipa 28, 71000 Sarajevo BiH
E-mail: info@kupujmodomace.ba
Tel: +387 33 688 012
Mob: +387 61 200 304
Fax: +387 33 688 013
Web: www.kupujmodomace.ba

Admir Kapo, Predsjednik udruženja

E-mail: admir.kapo@kupujmodomace.ba
Tel: +387 33 688 012
Mob: +387 61 200 304
Fax: +387 33 688 013