Zahtjev za pristupanje članstvu u Udruženje ”Kupujmo i koristimo domaće – kvalitetno proizvedeno u BiH”

 • Podnosioci zahtjeva za pristupanje članstvu u Udruženje mogu biti sva pravna lica registrovana na području Bosne i Hercegovine.
 • Podnosilac zahtjeva može biti svaki zainteresirani građanin-pojedinac sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, koji se individualno bavi nekim vidom proizvodnje.
 • Odluku o prijemu novih članova donosi Upravni odbor Udruženja, na osnovu podnesenog zahtjeva za pristupanje članstvu u Udruženje budućeg člana udruženja, najkasnije u roku od 15 dana.
 • Članstvo u Udruženju prestaje:
  1. donošenjem Odluke o isključenju od strane Upravnog odbora
  2. dobrovoljnim istupanjem
  3. zbog neispunjenja ugovorenih obaveza
  4. nepoštovanja statuta Udruženja
  5. sudskim gašenjem pravnog lica
  6. smrću pojednica i izjavom njegovih nasljednika da istupaju iz daljneg članstva u Udruženju
 • Pristup u Udruženje je besplatan
 • U slučaju donošenja Odluke Upravnog odbora Udruženja o prijemu novog člana u Udruženje, između istih će se potpisati Ugovor o članstvu u kojem će biti precizno definisan njihov međusobni odnos.
 • ZAHTJEV (u dva primjerka za svaku stranu po jedan).