Korona nas upućuje da se oslonimo na vlastite resurse

Korona nas upućuje da se oslonimo na vlastite resurse

Širenje Korona virusa u svijetu je već napravilo nenadoknadive štete i niko još uvijek ne može predvidjeti posljedice trenutnih dešavanja. Zaštita zdravlja građana je prioritet broj jedan! Paralelno sa brigom za zdravlje ljudi, važno je razmišljati i o ekonomskim posljedicama koje su već načinjene, kao i o mjerama koje treba preduzeti da ne bi bile katastrofalne.

Udruženje Kupujmo i koristimo domaće već 15 godina radi na buđenju svijesti građana o važnosti korištenja domaćih proizvoda i usluga i razvijanju vlastitih kapaciteta koji su jedini garant ekonomskog prosperiteta Bosne i Hercegovine. Rezultati našeg rada su evidentni pa je popravljanjem odnosa prema domaćim proizvodima milijarde maraka do sada ostalo u zemlji. Rasle su naše firme kao i navika građana na domaće brendove. Sada, zbog širenja korona virusa, nalazimo se pred novim izazovom jer je blokiran ili usporen protok roba i usluga. Neizvjesno je koliko će dugo potrajati pandemija izazvana Korona virusom, pa je teško i skoro nemoguće predvidjeti sve posljedice po ekonomiju.

Jedino na šta možemo zasigurno uticati jeste oslanjanje na sopstvene resurse, kako ljudske tako i prirodne, industrijske i svake druge. Boljim povezivanjem Bosne i Hercegovine sa svjetskim tržištem domaćim firmama je omogućen lakši pristup tim tržištima, ali u isto vrijeme stranim firmama je još lakše plasirati svoje robe na naše tržište. Međutim, krizne situacije, kakva je ova, pokazuju koliko je važno podržati bh. privredu da razvija vlastite resurse u svim sektorima privrede. Svjedoci smo da su u evropskim zemljama blokirane kilometarske kolone kamiona s robama koji se kreću prema Bosni i Hercegovini. Već je nastupila nestašica pojedinih proizvoda, a posebno je velika potražnja za raznim lijekovima koji nedostaju na domaćem tržištu.

Zbog toga je važno da ovu situaciju shvatimo vrlo ozbiljno i iskoristimo vrijeme za studiozne planove ulaganja u domaće potencijale. U ovaj proces bi svi morali biti uključeni od porodičnih gazdinstava koji mogu zasijati hranu na privatnim posjedima, do firmi koje se bave proizvodnjom hrane i svih drugih roba potrebnih našem tržištu. Samo tako ćemo amortizovati krizu koja dolazi i smanjiti gubitke koji mogu nastati u ovoj godini. Mi nismo za zatvoreno tržište, jer to je pogubno za svaku zemlju, ali jesmo za što veću participaciju bosanskohercegovačkih proizvoda i usluga na tom tržištu.

(KKD)