Oslonimo se na svoje

Oslonimo se na svoje

Udruženje Kupujmo i koristimo domaće pokreće novu kampanju promocije domaćih proizvoda i usluga pod nazivom “Kupujmo domaće – OSLONIMO SE NA SVOJE!!!”.

Više od 15 godina Udruženje, kroz razne projekte, poziva građane Bosne i Hercegovine na kupovinu domaćih proizvoda i korištenje naših usluga, jer to razvija bh. ekonomiju i podiže standard življenja svih njenih građana. Posebno ove godine za vrijeme pandemije, pokazalo se koliko je ta vizija bila ispravna jer je ostavila milijarde konvertibilnih maraka u našoj zemlji.

Razmišljanje razvijenih zemalja je uvijek bilo jednostavno, a to je da više potrošnje za domaću ekonomiju znači stabilnost kompletnog sistema. Ovo je osma zajdnička kampanja bh. firmi, medija i Udruženja Kupujmo domaće.

U ovogodišnjoj kampanji učestvuju 14. bh. firmi koje dolaze iz različitih industrijskih oblasti kao i kompanije iz uslužnih djelatnosti.

Udruženje Kupujmo i koristimo domaće poziva Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara BiH, entitetske i kantonalne vlade, finansijski sektor kao i sve bosanskohercegovačke firme da se uključe u kampanju i daju svoj doprinos u spašavanju bh. ekonomije. Zemlje koje se oslanjaju na vlastite resurse, uvijek su korak ispred drugih. Mi se time bavimo dugo, a posebno nam je zadovoljstvo što šira javnost i poslovni svijet u BiH uvidja značaj tog djelovanja.

Kupujmo domaće – OSLONIMO SE NA SVOJE!!!

(KKD)