Projekat „Kupujmo domaće“ u JU MSŠ Srebrenik

Projekat „Kupujmo domaće“ u JU MSŠ Srebrenik

Jedan od ovogodišnjih projekata u JU MSŠ Srebrenik je “Kupujmo domaće” osnovan od strane učenika četvrtog razreda Ekonomske škole Poslovno-pravnih tehničara. Učenici su prepoznali problem te odlučili da pokrenu ovaj projekat sa jedinstvenim ciljem a to je podizanje svijesti građana Bosne i Hercegovine o važnosti kupovine i korištenja domaćih proizvoda i usluga.

Kako bi što više zainteresovali učenike o ovoj temi, odlučili su da kroz period školske godine organizuju prezentacije i radionice na ovu temu. Zainteresovanost za ovaj projekat kod mlađe populacije je znatno velika te se na određenim istraživanjima to i vidi, no poznavanje ekonomije Bosne i Hercegovine i nije toliko velika koliko bi trebala da bude. Anketiranjem građana Srebrenika ustanovljeno je da većina starije populacije građana ne pridaje pažnju da li je proizvod proizveden u BiH ili je uvezen te nisu upoznati sa značajem kupovine i korištenja proizvoda BiH.

Već godinama se apeluje na građane da koriste domaće proizvode u što većim količinama i naglašava se sama bitnost toga, posebno sada u ovakvim kriznim vremenima gdje je sama ekonomija Bosne i Hercegovine dodatno ugrožena.

Učenici ističu da iako treba gledati da i bar kod proizvoda počinje sa brojem 387 ipak je sigurnije da se kupuju proizvodi sa znakom žute zvjezdice koja potvrđuje da je proizvod 100% proizveden u Bosni i Hercegovini.

Dodaju i kako podržavanjem kupovine domaćeg osiguravamo bolju budućnost za naše mlade, a i ugodan život za naše stare.

(KKD)