SEFO poručio – OSLONIMO SE NA SEBE!

SEFO poručio – OSLONIMO SE NA SEBE!

Poznati bosanskohercrgovački brend SETI u vlasništvu kompanije Sefo d.o.o. Sarajevo, pod čijim imenom se pakuje preko 100 prehrambenih proizvoda, učestvuje i ove godine u u kampanji promocije domaće privrede i proizvoda pod nazivom Kupujmo domaće – OSLONIMO SE NA SEBE, navodi se u saopštenju ove firme.

Kompanija Sefo je dugogodišnji član Udruženja Kupujmo domaće koje više od 15 godina radi na osvješćivanju potrošača o značaju ulaganja u domaću privredu. Ove godine, kao nikada do sada, postalo je jasno šta znači stabilna domaća proizvodnja posebno u prehrambenoj industriji. U protekla dva mjeseca smo se oslanjali uglavnom na sebe i na domaće kapacitete kako bi snabdjeli hranom gradjane Bosne i Hercegovine. Nakon ovog iskustva, mi planiramo širenje svojih kapaciteta i zapošljavanje dodatnog broja radnika.

Pokazalo se da je privreda Bosne i Hercegovine u stanju odgovoriti na izazove, ali u isto vrijeme smirivanje situacije treba iskoristiti za jačanje domaćih kapaciteta. Zajedno sa drugim bh. kompanijama, trgovačkim lancima i medijima, želimo poslati jasnu poruku da smo sebi najpreči i da ćemo biti još bolji ako ujedinimo svoje kapacitete, saopšteno je iz firme Sefo.

KKD