Udruženje Krajišnika organizira afirmaciju “Kupujmo koristimo domaće”

Udruženje Krajišnika organizira afirmaciju “Kupujmo koristimo domaće”

Udruženje građana Bosanske krajine, sa Ministarstvom privrede Unsko-sanskog kantona organizira promociju “Kupujmo koristimo domaće – proizvedeno u BiH” odnosno kampanje “OD SAD, MORAMO PAMETNIJE” u Bihaću, ali i drugim krajiškim gradovima, Kozarcu-Prijedoru odnosno Banja Luci i Jajcu, što je prvi put da se na ovakav način promovira Udruženje KKD, po Krajini i Bosni.

“Cijenimo prethodnu deceniju – dvije Admirovog mukotrpnog rada na afirmaciji zvijezde koja brendira kvalitetne bh.proizvode. Pojedinačno smo promovirali firme kroz prethodne kampanje, ali vrijeme je za institucionalnu saradnju i kolektivnu promociju krajiških – bosanskih firmi i proizvoda.” Adnan Bajrić, Udruženje Krajišnika.

“Cilj prezentacije projekata je okupljanje sto većeg broja privrednih subjekata kako bi zajedničkim djelovanjem uticali na svijest građana, te na taj način svi zajedno popravljali ekonomski standard u BiH. U dosadašnjem radu od 2005., realizovanli smo preko 140 raznih projekata medju kojima vrijedi istaći 8 nacionalnih kampanja, i ovo nam je deveta.” Admir Kapo, KKD.

Prva promocija je u Bihaću 11. marta sa početkom u 11 sati u sali Muzeja USK.

(KKD)